We streven er voortdurend naar om onze beloften en afspraken waar te maken. Mocht u desondanks ontevreden zijn over hetzij het product, hetzij onze handelwijze in uw situatie, dan kunt u deze onvrede te allen tijde kenbaar maken aan ons. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, bellen dan wel een email of brief zenden waarin u uw klacht kenbaar maakt. Onze insteek is en blijft om in redelijkheid, begripvol en respectvol voorkomende incidenten op te lossen.

Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden wij binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een afdoend antwoord kan verwachten.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.